Press Kit EPK

1. Band bio
2. Music
3. Discography
4. Press coverage
5. Promotional photos
6. Video
7. Highlights & achievements
8. Stage plot / Rider
9. Contact information & social media

Bookings:
+ 34 638 938 932
+34 679 647 143

1. Band Bio

[CAT]

Swamp Preachers és un duo de blues originari dels Estats Units, format per Speltseed Tony a la guitarra i Little John Revel a l’harmònica. La banda ha estat de gira per Europa des del 2013, gairebé més d’una dècada, interpretant la seva combinació única de música del pantà, blues, rock, country i soul al públic de tot el continent.

[ESP]

Swamp Preachers es un dúo de blues originario de los Estados Unidos, formado por Speltseed Tony a la guitarra y Little John Revel a la armónica. La banda ha estado de gira por Europa desde el 2013, casi más de una década, interpretando su combinación única de música del pantano, blues, rock, country y soul al público de todo el continente.

[ENG]

Swamp Preachers is a blues duo originally from the US, consisting of Speltseed Tony on the guitar and Little John Revel on harmonica. The band has been touring in Europe since 2013, almost more than a decade, playing their unique blend of swamp music, blues, rock, country, and soul to audiences across the continent. 

2. Music

[CAT]

Els Swamp Preachers són coneguts per les seves actuacions en directe dinàmiques i enèrgiques. Tot i ser un duet, la seva presència escènica és imponent, amb el treball de guitarra de Tony i l’harmònica de John sonant omplint la sala de so. La seva música és contagiosa, cosa que els converteix en un acte imprescindible per a qualsevol fan del blues, el rock o el soul.

La música de Swamp Preachers és una poderosa combinació de guitarres elèctriques i acústiques, línies de baix impulsades, ritmes de bateria groovy i veus amb ànima. La seva música està inspirada en els grans del blues, com Muddy Waters, Howlin’ Wolf i Robert Johnson, així com en icones contemporànies com Seasick Steve. El treball de guitarra de Speltseed Tony és alhora melòdic i granulós, mentre que l’harmònica de John afegeix una qualitat inquietant i emotiva al seu so. Tant John com Tony aporten veus, oferint lletres honestes, sinceres i sovint impregnades d’humor.

[ESP]

Los Swamp Preachers son conocidos por sus actuaciones en directo dinámicas y enérgicas. A pesar de ser un dúo, su presencia escénica es imponente, con el trabajo de guitarra de Tony y la armónica de John sonando llenando la sala de sonido. Su música es contagiosa, cosa que los convierte en un acto imprescindible para cualquier fan del blues, el rock o el soul.

La música de Swamp Preachers es una poderosa combinación de guitarras eléctricas y acústicas, líneas de bajo impulsadas, ritmos de batería groovy y voces con alma. Su música está inspirada en los grandes del blues, como Muddy Waters, Howlin’ Wolf y Robert Johnson, así como en iconos contemporáneos como *Seasick Steve. El trabajo de guitarra de Speltseed Tony es a la vez melódico y granuloso, mientras que la armónica de John añade una calidad inquietante y emotiva a su sonido. Tanto John como Tony aportan voces, ofreciendo letras honestas, sinceras y a menudo impregnadas de humor.

[ENG]

The Swamp Preachers are known for their dynamic and energetic live performances. Despite being a duo, their stage presence is commanding, with Tony’s guitar work and John’s harmonica playing filling the room with sound. Their music is infectious, making them a must-see act for any blues, rock, or soul music fan.

Swamp Preachers’ music is a powerful combination of electric and acoustic guitars, driving basslines, groovy drumbeats, and soulful vocals. Their music is inspired by the greats of the blues, such as Muddy Waters, Howlin’ Wolf, and Robert Johnson, as well as contemporary icons like Seasick Steve. Speltseed Tony’s guitar work is both melodic and gritty, while John’s harmonica adds a haunting and soulful quality to their sound. Both John and Tony contribute vocals, delivering lyrics that are honest, heartfelt, and often infused with humor.

 

3. Discography

[CAT]

Swamp Preachers ha publicat diversos àlbums i EP. Malauradament totes les edicions limitades que ara només es poden trobar il·legalment.

La seva música ha tingut una bona acollida tant pel públic com per la crítica.

La banda ha estat estalviant per gravar un nou disc, però el lloguer, les multes, els diners de la fiança i altres despeses inesperades han dificultat molt les coses últimament.

[ESP]

Swamp Preachers ha publicado varios álbumes y EP. Desgraciadamente todas las ediciones limitadas que ahora solo se pueden encontrar ilegalmente.

Su música ha tenido una buena acogida tanto por el público como por la crítica.

La banda ha estado ahorrando para grabar un nuevo disco, pero el alquiler, las multas, el dinero de la fianza y otros gastos inesperados han dificultado mucho las cosas últimamente.

[ENG]

Swamp Preachers have released several albums and EPs. Sadly all limited editions that can now only be found ilegally. 

Their music has been well-received by audiences and critics alike.

The band has been saving up to record a new album but, rent, fines, bail money and other unexpected expenses have made things very dificult lately.

4. Press coverage

Haciendo percusión con los pies en la Mississippi drum machine, con una guitarra que él mismo (Tony) se ha fabricado y acompañando a un cantante de barba roja que toca la armónica como quien ha pactado con el diablo en el cruce de caminos… nos hacen disfrutar muchísimo. Arrancan aplausos, gritos de asentimiento y ponen a la sala a bailar. Enormes, recomendadisimos.

– Oscar Lujuria, Mariskal Rock

«With their unique blend of swamp music and blues, Swamp Preachers are a must-see act for any music fan. Tony and John are a dynamic duo with a commanding stage presence and infectious energy.» 

– MetalCRY

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

5. Promo Photos

6. Video

7. Highlights

Recorded professionally

Played at the following venues ::
Razzmatazz, Barcelona

Superrally, Alcañiz

Sala El Sol, Madrid

8. Stage plot / Tech Rider

9. Contact information & social media